Zapraszamy do wypełnienia ankiety


gwarantujemy poufność i anonimowość
więcej o badaniu można znaleźć tutaj
  • Cel projektu
  • Kierownik projektu
  • Możliwość zapoznania się z wynikami
  • Cel projektu
  • Kierownik projektu
  • Możliwość zapoznania się z wynikami

Cel projektu

Celem Projektu jest określenie profilu humanizacji (w tym komunikacji klinicznej) w placówkach medycznych w Polsce. Projekt swoim zakresem obejmuje 100 instytucji ochrony zdrowia. Ma na celu zdiagnozowanie sytuacji pocovidowej w jednostkach, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnej perspektywy badanych  (ich życia osobistego, relacji pacjent-lekarz). Badanie i późniejsze analizy będą prowadzone dla pięciu grup: lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pozostałego personelu medycznego, niemedycznego i pacjentów.

Dodatkowe informacje można znaleźć tutaj

Kierownik projektu

Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski – seksuolog, pedagog, doradca rodzinny, specjalista w zakresie zdrowia publicznego, autor polskich i międzynarodowych badań i publikacji.

Odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny, wielokrotnie otrzymał nagrodę ministra Zdrowia, a w roku 2013 Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego. W 2016 znalazł się na liście stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie.

Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Możliwość zapoznania się z wynikami

Wyniki badań zostaną zaprezentowane w czerwcu 2022 roku w czasie Kongresu Humanizacji Medycyny, w którym będzie można uczestniczyć on-line.

Planowany jest szereg publikacji naukowych, w których zostaną zaprezentowane wyniki badań oraz wnioski pokongresowe.